Schuldhulpverlening / WSNP

Schuldhulpverlening gaat bij Budget Support® hand in hand met budget beheer of een beschermingsbewind.
Na de aanmelding zoeken wij uit welke schuldeisers er zijn en nemen hiermee contact op.
Zodra wij een goed beeld hebben van de complete financiële situatie proberen wij betalingsregelingen
te treffen met schuldeisers of stellen wij een minnelijke schuldregeling voor.

Wat is een minnelijke schuldregeling?

Dit is de 'gewone' versie van WSNP.
Eerst worden de schulden geïnventariseerd. Er wordt gekeken welke schulden er zijn en hoe hoog deze zijn.
Vervolgens wordt er berekend wat de afloscapaciteit is van de klant.
Deze afloscapaciteit wordt dan (meestal) drie jaar lang opgespaard en aan het einde verdeeld onder de schuldeisers.

Als u alle afspraken nakomt, bent u aan het einde van de drie jaar schuldenvrij,
ongeacht of u de volledige schuld heeft betaald of maar een klein deel.

Dit traject moet doorgelopen zijn wilt u in aanmerking komen voor WSNP.

Wat is WSNP?

WSNP staat voor Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen.
Dit is in principe hetzelfde als een minnelijke schuldregeling, echter wordt deze bekrachtigd
door de kantonrechter en komt er een bewindvoerder WSNP bij.
Deze regeling duurt ook meestal drie jaar en na afloop bent u schuldenvrij.

De aanvraag WSNP kan Budget Support® voor u verzorgen.
Voorheen was dit alleen mogelijk als u aangemeld was bij Maatschappelijk Werk,
tegenwoordig kunnen wij door samenwerking met een ander bedrijf deze aanvraag invullen en opsturen voor u.
Hier zijn wel kosten aan verbonden, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.