Bewindvoering

Wat is een beschermingsbewind?

Bij een beschermingsbewind stelt de kantonrechter - op uw verzoek of verzoek van familie -
een bewindvoerder aan die namens u al uw geldzaken regelt.

Zo worden al uw maandelijkse verplichtingen voldaan en krijgt u geld om boodschappen te kunnen doen.
Wel bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten.

De bewindvoerder moet aan de rechter laten zien wat er met uw geld is gebeurd tijdens het beschermingsbewind.
Voor u is dit een extra zekerheid omdat alles gecontroleerd wordt door de rechtbank.

Tegenwoordig wordt een bewind meestal uitgesproken voor een periode van 3 jaar of voor onbepaalde tijd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra u een afspraak wilt maken plannen wij deze zo snel mogelijk in.
Wij proberen dit altijd (wanneer het mogelijk is) binnen 2 dagen te doen.
Dit eerste gesprek is helemaal gratis en vrijblijvend, u zit dus nergens aan vast.

Voor dit gesprek moet u meenemen:


We kijken dan samen met u welke oplossing het beste is voor u; indien wij zien dat anderen u beter kunnen helpen, zeggen wij dit ook eerlijk.
Hierbij kunt u denken aan een doorverwijzing naar Maatschappelijk Werk.

Als u besluit dat een beschermingsbewind de beste koers is, wordt het aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd naar de kantonrechter.

Zodra de rechter de aanvraag heeft ontvangen krijgt u een uitnodiging voor een zitting waar u uw verhaal nogmaals moet doen.
Daar beslist de rechter en spreekt hij het bewind uit.

Zodra de kantonrechter het bewind heeft uitsproken wordt dit bevestigd door een beschikking.
Deze beschikking wordt naar u en naar de bewindvoerder gestuurd.

Daarna wordt er gekeken of er schulden zijn, bij wie en hoe hoog deze zijn.
Wanneer dit allemaal bekend is worden er voorstellen gedaan om de schulden af te lossen.
Dit werkt alleen als alle post bij ons wordt afgegeven.

Bankrekeningen

Voor iedere cliënt worden nieuwe rekeningen geopend. Op de beheerrekening moeten alle inkomsten gestort worden.
Op de leefgeldrekening van de cliënt wordt het boodschappengeld gestort. Dit gebeurt elke woensdagmiddag.

Overige informatie

Elke 2e week van de maand krijgt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven die er geweest zijn in de voorafgaande maand.

Kosten van een bewind

Er zijn kosten verbonden aan een beschermingsbewind, deze worden jaarlijks bepaald door de kantonrechters.
De kosten zijn te vinden op de FAQ-pagina.

Loonbeslagen kunnen niet door de bewindvoerder worden stopgezet;

Een loonbeslag wordt gelegd na een uitspraak van de rechtbank en eindigt pas nadat de vordering geheel betaald is of bij een schuldregeling. Wel is een loonbeslag vaak veel te hoog en kan de bewindvoerder zorgen dat de beslagleggers niet teveel inhouden.